Χώροι υγιεινής (ΑΜΕΑ) δημόσια κτίρια κ καταστήματα κανονισμός.

Χώροι υγιεινής (ΑΜΕΑ) δημόσια κτίρια κ καταστήματα κανονισμός.

Χώροι υγιεινής (θ) υφίσταται κοινόχρηστο αποχωρητήριο και νιπτήρας για χρήση από τα δύο φύλα, διαμορφωμένο κατάλληλα, με τα εξής χαρακτηριστικά (ii) Η θύρα του αποχωρητηρίου ανοίγει προς τα έξω… […]

Κανονισμός 61.H για την Πρόσβαση των ΑμεΑ στα κτίρια

Κανονισμός 61.H για την Πρόσβαση των ΑμεΑ στα κτίρια

κλιμακοστάσια •γ) Όπου υπάρχουν κλιμακοστάσια ή πέραν των δύο σκαλιών τοποθετούνται διπλοί χειρολισθήρες, σε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους, με ύψος 0,70μ και 0,90μ αντίστοιχα, […]

Τεχνικές προδιαγραφές για πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες.(ΑΜΕΑ)

Τεχνικές προδιαγραφές για πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες.(ΑΜΕΑ)

Ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών  Γενικές πρόνοιες 10.1 Όλα τα δημόσια πεζοδρόμια/πεζόδρομοι/πλατείες κ.α. πρέπει να κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται: • η συνεχής […]

Κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) ΑΜΕΑ.

Κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) ΑΜΕΑ.

Γενικές πρόνοιες ασφάλειας 7.4.1 Όπου υπάρχουν υψομετρικές διαφορές, να προβλέπεται κατάλληλα διαμορφωμένο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) το οποίο θα κατασκευάζεται έτσι ώστε να παρέχει ασφάλεια στους […]

Δωρεάν ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη της Ολυμπιακής ομάδας…

Δωρεάν ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη της Ολυμπιακής ομάδας…

H Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εξασφάλισε εντελώς δωρεάν για πρώτη φορά στην ιστορία, την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας ως τους […]