Προνοιακό Επίδομα Παραπληγίας δικαιολογητικά

Προνοιακό Επίδομα Παραπληγίας δικαιολογητικά

Προνοιακό Επίδομα Παραπληγίας δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά για την χορήγηση προνοιακού επιδόματος παραπληγίας καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους.Τα δικαιολογητικά για το Προνοιακό Επίδομα Παραπληγίας 1)    Αίτηση […]

Επίδομα βαριάς νοητικής υστέρησης

Επίδομα βαριάς νοητικής υστέρησης

Επίδομα βαριάς νοητικής υστέρησης δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά για το επίδομα βαριάς νοητικής υστέρησης καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους και συγκεκριμένα στις Διευθύνσεις Κοινωνικής […]

Δικαιολογητικά για το προνοιακό επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης

Δικαιολογητικά για το προνοιακό επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης

Τα δικαιολογητικά για το προνοιακό επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .Τα δικαιολογητικά για […]

Επίδομα βαριάς αναπηρίας δικαιολογητικά

Επίδομα βαριάς αναπηρίας δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά για το επίδομα βαριάς αναπηρίας καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .Επίδομα βαριάς αναπηρίας δικαιολογητικά Αίτηση […]

Πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας και οικονομικής αδυναμίας

Πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας και οικονομικής αδυναμίας

Τα δικαιολογητικά για το Πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας και οικονομικής αδυναμίας καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας Τα δικαιολογητικά […]

Μεταβίβαση προνοιακού επιδόματος σε περίπτωση κληρονομιάς

Μεταβίβαση προνοιακού επιδόματος σε περίπτωση κληρονομιάς

Τα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση προνοιακού επιδόματος σε περίπτωση κληρονομιάς ,καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας Τα δικαιολογητικά […]