Κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) ΑΜΕΑ.

Γενικές πρόνοιες ασφάλειας7.4.1 Όπου υπάρχουν υψομετρικές διαφορές, να προβλέπεται κατάλληλα διαμορφωμένο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) το οποίο θα κατασκευάζεται έτσι ώστε να παρέχει ασφάλεια στους χρήστες από πτώση, ολίσθημα  παραπάτημα ή σκόνταμμα.7.4.2 Όταν η ράμπα δεν είναι πλησίον της εισόδου ή δεν είναι ορατή, πρέπει να σημαίνεται κατάλληλα με το Διεθνές Σήμα Προσβασιμότητας, ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται για την ύπαρξή της πριν να προσεγγίσει το κτίριο. (Σχήμα 7.4α)7.4.3 Το πιο πάνω ισχύει και για τις ράμπες εσωτερικών χώρων. Γενικές τεχνικές απαιτήσεις για τα κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες)

7.4.5 Πρέπει να έχει ομαλό δάπεδο, από συμπαγές, αντιολισθητικό υλικό


7.4.6 Πρέπει να έχει ελάχιστο ανεμπόδιστο πλάτος 1,20m και ελάχιστο καθαρό πλάτος μεταξύ των χειρολισθήρων 1,00m.  (Σχήμα 7.4β)7.4.7 Για ράμπες μεγαλύτερες των 1,5m, πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν προστατευτικό περίζωμα ύψους 10cm, ή προστατευτική μεταλλική ράβδος σε ύψος 10 έως 15cm, για προστασία του χρήστη από τους ελιγμούς του μπροστινού τροχού του αμαξιδίου, καθώς και για την καθοδήγηση των τυφλών που χρησιμοποιούν λευκό μπαστούνι.


Σχήμα 7.4ε:Ράμπα σε κάτοψη με λεπτομέρειες:
– ανεμπόδιστο οριζόντιο πλατύσκαλο μήκους 1,50m στην αρχή και το τέλος της ράμπας.
– ανάγλυφη προειδοποιητική σήμανση σε απόσταση 40cm από την αρχή της ράμπας
και προεξοχή των χειρολισθήρων 30cm.


7.4.8 Θα πρέπει να υπάρχει διπλός χειρολισθήρας και από τις δύο πλευρές, σε ύψος 65-70cm και 85-95cm, που θα προεξέχει 30cm και από τις δύο πλευρές, στην αρχή και στο τέλος της ράμπας, και ο οποίος ακολουθεί τις προδιαγραφές του χειρολισθήρα σκάλας  (Σχήμα 7.4δ) 7.4.9  Για ράμπα ίση ή μικρότερη του 1,50m απαιτείται μονός χειρολισθήρας εκατέρωθεν, σε ύψος 0,85-0,95m.7.4.10 Όταν το συνολικό μήκος του κεκλιμένου επιπέδου υπερβαίνει τα 10m απαιτείται η κατασκευή ενδιάμεσου πλατύσκαλου μήκους 1,50m και πλάτους ίσου με το πλάτος της ράμπας. (Σχήμα 7.4δ)7.4.11 Η αρχή και το τέλος κάθε κεκλιμένου επιπέδου επισημαίνονται στο δάπεδο με λωρίδα επισήμανσης πλάτους 40cm διαφορετικής υφής και χρώματος και σε απόσταση 40cm από την αρχή του κεκλιμένου επιπέδου, για την προειδοποίηση των ατόμων με οπτική αναπηρία. Το ίδιο ισχύει και για τα πλατύσκαλα ανάπαυσης.(Σχήμα 7.4ε)


7.4.12 Σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης του κεκλιμένου επιπέδου προβλέπεται πλατύσκαλο με ελάχιστο μήκος 1,50m.


7.4.13 Για ράμπες εσωτερικών χώρων απαιτείται μονός χειρολισθήρας.


7.4.14  Όταν η ράμπα έχει κλίση μικρότερη του 5% δεν απαιτείται χειρολισθήρας ούτε περίζωμα.Κλίσεις ράμπας


7.4.15 Η κλίση της ράμπας εξαρτάται από την υψομετρική διαφορά και είναι αντιστρόφως ανάλογη του μήκους, όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν:


Μέγιστη κλίση
Μέγιστο μήκος
Μέγιστο ύψος
5%    
1:20
10 m
0,50 m
5,5%
1:18
8.0 m
0.40 m
6%
1:16
5.0 m
0,30 m
6,5%
1:15
4.0 m
0,26 m
7%
1:14
3.0 m
0,21 m
7,5
Μονός χειρολι- σθήρας
1:13
1,50 m
0,11  m
Ράμπες χωρίς χειρολισθήρα
Μέγιστη κλίση
Μέγιστο μήκος
Μέγιστο ύψος
8%
1:12,5
0,60 m
0,05  m
8,3%
1:12
0,50 m
0,04  m
10%
1:10
0,30 m
0,03  m
0,20 m
0,025 m
0,15  m
0,02   mneaprosvasinomothesia

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *